Read More
Video

Faker được đề cử "Esports Player" xuất sắc nhất năm 2019 – Perkz cũng xuất hiện

eSports Player – Tuyển thủ eSports của năm ————————— ● Nhấn Đăng Kí Kênh và "Chuông" tại: http://bit.ly/dangki_choithenao ● Fanpage Bình Luận Giải: https://www.facebook.com/tocbientv ● Lịch BL Tiếng Việt: http://bit.ly/lichbinhluan_ctn ● Liên hệ công việc: ————————— © Sáng tạo thuộc...

Read more